Logo

Jarosław Matz Zakład Szklarski Miś & Galeria Art-Miś
realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:


Projekt internacjonalizacji wyrobów szklarskich firmy Zakład Szklarski Miś & Galeria Art. Miś dzięki ekspansji na nowoczesny i prestiżowy rynek holenderski, rosyjski oraz niemiecki

Opis projektu:

Zakład Szklarski Miś & Galeria Art. Miś planując ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych rynków pod kątem sprzedaży produktów w postaci wyrobów szklarskich (balustrady szklane oraz drzwi i przegrody szklane). Spośród pięciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie ekspansję na rynki Niemiec, Rosji i Holandii. Wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacjach, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym.

Czas trwania projektu określono na: 02.11.2020 – 31.10.2022 r.

Głównym produktem objętym internacjonalizacją będą wyroby szklarskie Wnioskodawcy, tj. balustrady szklane oraz drzwi i przegrody szklane, produkowane przez Wnioskodawcę i wykorzystywane do aranżacji wnętrz oraz wykończenia balkonów, tarasów itp. W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynki zagraniczne.

Wnioskodawca podejmie następujące kroki:

 1. Zakup usługi doradczej, uwzględniającej uwarunkowania analizy rynków, otoczenia formalno prawnego czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie miała za zadanie określić warunki budowania rozpoznawalności marki oraz skutecznego procesowania ekspansji na wybranych rynkach.
 2. Zakup usługi doradczej consultingowej, obejmującej przygotowanie Wnioskodawcy do ekspansji pod kątem analizy i realizacji biznesowej
 3. Udział jako wystawca w targach Bouwbeurs 2021 (Holandia)
 4. Udział jako wystawca w targach Glasstec 2022 (Niemcy)
 5. Zakup środka trwałego w postaci krawędziarki do obróbki szkła
 6. Zakup usługi doradczej marketingowej, uwzględniającej zaprojektowanie i realizację działań marketingowo-promocyjnych

Cele projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Holandii, Rosji i Niemiec.

Planowane efekty:

 1. dokonanie skutecznej ekspansji na rynek holenderski, rosyjski i niemiecki
 2. osiągnięcie poziomu przychodów ze sprzedaży na eksport
 3. rozwinięcie działalności, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
 4. uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. na dalszy rozwój zaplecza sprzętowego,
 5. nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 1 065 180,00 PLN


Ekspansja firmy Jarosław Matz Zakład Szklarski Miś & Galeria Art-Miś na nowe rynki zagraniczne promująca produkt w postaci wyrobów szklanych – balustrad, drzwi oraz przegród.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

 1. dokona skutecznej ekspansji na rynek hiszpański i francuski,
 2. osiągnięcie poziomu przychodów ze sprzedaży na eksport w wysokości 720 000 zł do końca 2025 roku
 3. rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;
 4. uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. na dalszy rozwój zaplecza sprzętowego,
 5. nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

 • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
 • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
 • Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi – 398 970,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich: Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 241 100,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100)

Termin realizacji: 27.11.2021 – 31.01.2023


EU banner

Designed by Happy Business © 2022